Liveriada

Liveriada została objęta patronatem Centrum Zdrowia Dziecka.

logo_pion1 (1)Planowany wieloletni cykl warsztatów dla dzieci i ich rodzin mających na celu wzmacnianie środowiska rodzinnego i pozarodzinnego w tworzeniu optymalnych warunków dla wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży po transplantacji wątroby, a w szczególności wspieranie ich prawidłowego rozwoju psychicznego, fizycznego, poznawczego, społecznego i kulturalnego. Cykl ten będzie okazją do wymiany doświadczeń pomiędzy rodzinami o podobnych problemach, wspólnej zabawy i integracji dzieci, ale przede wszystkim będzie formą pomocy pozwalającą po trudach leczenia wracać do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie.

liveriada grupWarsztaty będą podzielone na trzy główne kategorie:

  1.    Psychologiczno – poznawcze
  2.    Sportowo – rekreacyjne – LIVERIADA Activ – Sport for Life !!!
  3.    Kulturalno – edukacyjne

Mamy nadzieję, że efekty tego cyklu i wnioski płynące z przygotowanych raportów podsumowujących poszczególne warsztaty, po konsultacjach medycznych ze specjalistami z Poradni Chorób i Transplantacji Wątroby  a także Kliniki Chirurgii Dziecięcej i Transplantacji Narządów  – Instytutu Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka posłużą do stworzenia poradnika dla rodzin dzieci po transplantacji wątroby, który będzie ich przewodnikiem w powrocie do życia po przeszczepie. Chcielibyśmy, żeby został napisany na podstawie autentycznych historii, przeżyć i problemów pacjentów i ich rodzin, które dzięki współpracy z wieloma specjalistami pozwolą być swoistym drogowskazem dla tych wszystkich, którzy najbardziej potrzebują wsparcia w zderzeniu z przewlekłą choroba ich dziecka.

nartyPremierę poradnika i zakończenie pięcioletniego projektu planujemy razem z konferencją w 20 rocznicę przeszczepów rodzinnych w Polsce na dzień 12.10.2019 roku. 

Dzięki wsparciu finansowemu i organizacyjnemu Stowarzyszenia Pomocy Chorym Dzieciom LIVER pierwsze warsztaty LIVERIADA 2014 odbyły się w sierpniu 2014. Relację z nich można znaleźć na stronie stowarzyszenia http://www.liver.pl/bylo-liveriadzie-2014/

Uśmiechy dzieci mówią same za siebie, dlatego już myślimy o LIVERIADZIE 2015 🙂 możesz nam pomóc w jej sfinansowaniu 🙂